หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > ประมวลภาพพิธีเปิดงาน “สายสวลีภิรมย์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง เกียรติขจรพระบารมี ๑๖๐ ปี แห่งพระประสูติกาล” ในการเฉลิมพระเกียรติครบรอบวันประสูติ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา (๔ กันยายน ๒๕๖๖)
ประมวลภาพพิธีเปิดงาน “สายสวลีภิรมย์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง เกียรติขจรพระบารมี ๑๖๐ ปี แห่งพระประสูติกาล” ในการเฉลิมพระเกียรติครบรอบวันประสูติ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา (๔ กันยายน ๒๕๖๖)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-09-14 14:30:54


วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติต้อนรับ ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ (ยุคล) บุญจิตราดุลย์ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล หม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา และคุณปัทมศักดิ์ เสนาณรงค์ คุณปัทมนิธิ เสนาณรงค์ ในโอกาสเสด็จฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ (๔ กันยายน ๒๕๖๖) โดย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน โอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และแขกผู้มีเกียรติ รับเสด็จ และให้การต้อนรับ โดยพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวาย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุขิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานสงฆ์ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ และสดับปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหาร พร้อมด้วยจตุปัจจัยไทยธรรม ท้ายพิธีพระสงฆ์อนุโมทนา ผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำอุทิศถวายพระกุศล 


เมื่อพิธีสงฆ์เสร็จสิ้น เข้าสู่ช่วงพิธีถวายเครื่องสักการะพระรูปหล่อพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณพระวิมาดาเธอฯ สำนักศิลป์ฯ กราบทูลเชิญ ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ (ยุคล) บุญจิตราดุลย์ กล่าวน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณพระวิมาดาเธอฯ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายพวงมาลัยสักการะ พระรูปหล่อพระวิมาดาเธอฯ และประทานเงินสมทบทุนการหล่อพระรูป จากนั้นเป็นการแสดงชุด “รำถวายสักการะ” ก่อนจะเข้าสู่นิทรรศการ “สายสวลีภิรมย์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง เกียรติขจรพระบารมี ๑๖๐ ปี แห่งพระประสูติกาล” และกิจกรรมสาธิตอาหาร “สะเต๊ะลือ” สาธิตงานฝีมือชาววัง “เครื่องหอม” และการจำลองการเขียนภาพวาดสีน้ำของคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ ตามลำดับ

และในโอกาสนี้ ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ (ยุคล) บุญจิตราดุลย์ และหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ประทานโอกาสในการถ่ายภาพที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย