หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับ แขกพิเศษจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาฝ่ายมัธยม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับ แขกพิเศษจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาฝ่ายมัธยม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-02-12 14:52:11


วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย สุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรสำนักศิลป์ฯ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาฝ่ายมัธยม และคณะอาจารย์และนักเรียนแลกเปลี่ยน จากจังหวัดนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกวัฒนธรรมสวนสุนันทา โดยมี นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง นักวิชาการศึกษา เป็นผู้นำชมแหล่งการเรียนรู้ฯ