หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผอ.สำนักศิลป์ฯ ลงนาม (MOU) ความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรม ระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกับสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย
ผอ.สำนักศิลป์ฯ ลงนาม (MOU) ความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรม ระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกับสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-02-12 16:06:06


วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยปีนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นเจ้าภาพจัดโครงการฯ และได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการลงนาม (MOU) ความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรม ระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ สภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย โดยมีมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ จำนวน ๓๘ แห่ง ร่วมลงนาม (MOU) ณ โรงแรมบีลีฟ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์