หน้าหลัก > ข่าว > วันนี้ในอดีต > ๑ มีนาคม ๒๔๕๐ - รัฐบาลไทยเริ่มจัดประกวดพันธุ์ข้าวเป็นครั้งแรกที่เมืองธัญบุรี
๑ มีนาคม ๒๔๕๐ - รัฐบาลไทยเริ่มจัดประกวดพันธุ์ข้าวเป็นครั้งแรกที่เมืองธัญบุรี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-03-01 15:02:52

รัฐบาลไทยเริ่มจัดประกวดพันธุ์ข้าวเป็นครั้งแรกที่เมืองธัญบุรี เหตุผลการประกวดปรากฎในประกาศ ซึ่งเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติว่า เดิมข้าวไทยเป็นสินค้าใหญ่ แต่ขณะนั้นราคาตกต่ำเมื่อเทียบกับข้าวจากชวา สาเหตุก็เพราะข้าวที่นำมาปลูกและจำหน่ายมีทั้งดีและเลวปนกัน ไม่มีการคัดเลือก จึงเห็นควรจัดประกวดพันธุ์ข้าวขึ้นเพื่อจะได้เป็นพันธุ์ต่อไป ครั้งนั้นมีชาวนาส่งข้าวเข้าประกวดถึง ๓๒๔ ราย รวมข้าวได้ ๑๖๕ พันธุ์ ข้าวที่ได้รับรางวัลที่ ๑ ชื่อ ข้าวปิ่นทอง

แหล่งที่มา www. NaniTalk.com