หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-03-01 15:11:06

๑ มีนาคม ๒๕๖๕  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนัก และรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรทุกฝ่าย กราบอำนวยพร และมอบของที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดในนามของสำนักฯ ณ สำนักงานอธิการบดี