หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > ประกาศการลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประกาศการลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 15:39:02

ประกาศการลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ผู้ลงชื่อเดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม พรุ่งนี้ (๒๕ ตุลาคม) พร้อมกันเวลา ๐๖.๐๐ น.

รถตู้ – ขึ้นรถบริเวณลานหน้าสำนักงานอธิการบดี

รถบัส - ขึ้นรถบริเวณโรงเรียนสาธิตฯ