หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > สมเด็จฯเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร ทรงเครื่องต้นในพระราชพิธีโสกันต์ คราวที่ ๒๘ วันที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๓๗
สมเด็จฯเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร ทรงเครื่องต้นในพระราชพิธีโสกันต์ คราวที่ ๒๘ วันที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๓๗

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:18:45