หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ทรงรับราชการครั้งแรก ในกรมพลัมภัง(กรมการปกครองในปัจจุบัน) กระทรวงมหาดไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2453-2458
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ทรงรับราชการครั้งแรก ในกรมพลัมภัง(กรมการปกครองในปัจจุบัน) กระทรวงมหาดไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2453-2458

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:18:06