หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์จับมือบ้านเทียนสือ ธำรงวัฒนธรรมร่วมกันอย่างยั่งยืน
สำนักศิลป์จับมือบ้านเทียนสือ ธำรงวัฒนธรรมร่วมกันอย่างยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 11:00:19

สำนักศิลป์จับมือบ้านเทียนสือ ธำรงวัฒนธรรมร่วมกันอย่างยั่งยืน          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  นำโดย อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการ   ได้ลงนามความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม   กับ นายศุภพรพงษ์ชัย พรพงษ์  เจ้าบ้าน บ้านร้อยปีเทียนสือ จังหวัดระนอง  โดยมี  นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  เป็นประธาน พร้อมด้วยสักขีพยานคือ นางกรรณิกา เอี้ยวตระกูล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง นายเสรี คงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ  และ ผู้แทนวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง


ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกันโดยเน้นความโดดเด่นของทั้งสองฝ่าย ซึ่งความร่วมมือนี้นอกจากจะเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทและศักยภาพของสวนสุนันทาได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแล้ว  ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน และจะมีการขยายความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายพันธมิตรกับองค์กรต่างๆในอนาคตข้างหน้าด้วย


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU