หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์อบรมการทำ “บุหลันดั้นเมฆ” ในงาน Mini Job Fair
สำนักศิลป์อบรมการทำ “บุหลันดั้นเมฆ” ในงาน Mini Job Fair

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 10:59:52

สำนักศิลป์อบรมการทำ “บุหลันดั้นเมฆ” ในงาน Mini Job Fair


“บุหลันดั้นเมฆ” เป็นขนมไทยชาววังที่ถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 จากพระสุบินของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ว่าเสด็จไปสถานที่สวยงามมาก มีดวงจันทร์เต็มดวงค่อยๆ ลอยเลื่อนเข้ามาใกล้ ส่องแสงกระจ่างไปทั่ว จากนั้นดวงจันทร์ก็ค่อยๆ ลอยเลื่อนออกไปในท้องฟ้า ข้าหลวงห้องเครื่องทราบความจึงได้คิดค้นขนมในพระสุบินนั้นออกมา โดยใช้น้ำดอกอัญชันสีฟ้าครามผสมกับแป้งเป็นตัวขนมแทนสีของเมฆในเวลากลางคืน และวางไข่แดงไว้ตรงกลางแทนดวงจันทร์ ซึ่งเป็นการเลียนแบบความงดงามของดวงจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืน


เช้าวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562  นักศึกษาจากหลากหลายคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพและให้คำปรึกษา (Mini Job Fair) ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  โดยได้เชิญบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นวิทยากร สาธิตการทำขนมไทยบุหลันดั้นเมฆ  มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง เรียนรู้การทำสิ่งต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ ต่อยอด และสร้างเป็นอาชีพเสริมได้  ซึ่งขนมบุหลันดั้นเมฆนั้น ถือว่าเป็นหนึ่งในขนมที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบัน


บรรยากาศของการทำขนม เต็มไปด้วยรอยยิ้มของนักศึกษา ที่สะท้อนถึงความสนุกสนาน นับเป็นการสร้างทัศนคติให้กับคนรุ่นใหม่ให้มีความคิดว่า ศิลปวัฒนธรรมของไทย เป็นเรื่องใกล้ตัว และไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ เราสามาร


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU