หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 10:59:22

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล


          วันนี้ (9 เมษายน 2562) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับเกียรติต้อนรับ คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของสวนสุนันทา โดยมีอาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้นำชม #OACSSRU2019 #OACMuseum


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU