หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์บุกศูนย์ระนอง นำความเป็นวังสวนสุนันทาสู่นักศึกษารุ่นใหม
สำนักศิลป์บุกศูนย์ระนอง นำความเป็นวังสวนสุนันทาสู่นักศึกษารุ่นใหม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 10:58:53

สำนักศิลป์บุกศูนย์ระนอง นำความเป็นวังสวนสุนันทาสู่นักศึกษารุ่นใหม

แม้เดินทางไกล แต่มุ่งมั่นสร้างสัมพันธ์วัฒนธรรม สวนสุนันทา-ระนอง
          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการ , อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และความร่วมมือ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เดินทางไปจัดกิจกรรม “เข้าวังสุนันทา” ให้กับนักศึกษาของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมสันทนาการ ที่มุ่งเน้นสร้างความรู้ ปลูกฝังความเข้าใจ เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาได้สัมผัสศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมที่แบ่งออกเป็น 3 ฐาน คือ ฐานสถาปัตยกรรมแห่งราชสำนัก ฐานการแต่งกายอย่างชาววัง และ ฐานศิลปวิทยาการงานศิลป์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา

          โดยแต่ละฐานกิจกรรมนั้นเน้นให้ความรู้ และความสนุกสนาน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องของวัฒนธรรมให้มีความร่วมสมัย ซึ่งแต่ละกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จัก และซึมซับศิลปวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของสวนสุนันทา

          กิจกรรมในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงไม่ได้  หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก อาจารย์อัญชัญ จงเจริญ ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และ อาจารย์อัมพิกา เล่าประวัติชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU