หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์โชว์พลังสวนสุนันทา เผยแพร่วัฒนธรรมสู่สายตาชาวระนอง
สำนักศิลป์โชว์พลังสวนสุนันทา เผยแพร่วัฒนธรรมสู่สายตาชาวระนอง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 10:58:32

สำนักศิลป์โชว์พลังสวนสุนันทา เผยแพร่วัฒนธรรมสู่สายตาชาวระนอง


           กลางเมืองฝนแปด แดดสี่ หรือจังหวัดระนอง ในปลายเดือนมีนาคม สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้นำศิลปวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้กับชาวเมืองระนองได้สัมผัสบรรยากาศความเป็นวังสวนสุนันทา ในงาน “อาบน้ำแร่ แลระนอง”   นำโดย อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ

          งาน”อาบน้ำแร่ แลระนอง” เป็นงานประจำปีของจังหวัดระนอง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว พร้อมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มี.ค. - 4 เม.ย. 2562   ณ เทศบาลเมืองระนอง ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมวิถีชุมชนชาวระนอง ย้อนวิถีชีวิตชุมชนจากอดีตสู่ปัจจุบัน การแสดงศิลปะพื้นบ้าน การจัดจำหน่ายอาหาร การออกร้านกาชาด และอื่นๆอีกมากมาย

          ซึ่งสำนักศิลปะฯ ได้หยิบยกวัฒนธรรมไทยมาจัดกิจกรรม  โดยการนำศิลปะวิทยาการแห่งราชสำนัก การร้อยเครื่องแขวนขนาดกลาง มาสาธิตขั้นตอนการทำตั้งแต่การขึ้นโครง การร้อยตาข่าย การทำอุบะ และการประกอบเครื่องแขวนเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังได้นำเสนอเครื่องว่างแห่งราชสำนัก อาทิ ปั้นสิบไส้ปลา กลีบลำดวน ขนมผิง รวมทั้งมีการสาธิตการทำขนมสัมปันนี ขนมไทยโบราณที่มีรสหวานหอม เนื้อขนมนุ่มละมุนลิ้น รูปร่างคล้ายดอกไม้มีสีสันสวยงาม ซึ่งการสาธิตเริ่มตั้งแต่การกวนแป้ง การเคี่ยวน้ำกะทิยางมะตูม และการอบร่ำกลิ่นควันเทียน

           งานอาบน้ำแร่ แลระนองนี้ ถือเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาท และศักยภาพความเป็นวังของสวนสุนันทาได้อย่างชัดเจน ซึ่งนอกจากจะสร้างชื่อเสียง พร้อมทั้งเผยแพร่เอกลักษณ์ของสวนสุนันทาแล้ว ยังถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมจังหวัดระนอง และศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันในอนาคตข้างหน้าอีกด้วย


#OACSSRU2019   #OACSSRUEvents


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU