หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์เผยแพร่วัฒนธรรมต่อเนื่อง นำความเป็นวังสู่นักศึกษาใหม่
สำนักศิลป์เผยแพร่วัฒนธรรมต่อเนื่อง นำความเป็นวังสู่นักศึกษาใหม่

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 10:58:14

สำนักศิลป์เผยแพร่วัฒนธรรมต่อเนื่อง นำความเป็นวังสู่นักศึกษาใหม่


          พันธกิจหลักที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมุ่งมั่นดำเนินการมาโดยตลอดคือ การอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจนั้น เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา สำนักศิลปะฯ ได้เดินทางไปจัดกิจกรรม “เข้าวังสุนันทา” ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษาแห่งสุดท้ายหลังการเผยแพร่มาแล้วทั้ง 3 ศูนย์ โดยได้จัดเป็นกิจกรรมสันทนาการส่งเสริมวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาได้สัมผัสศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมที่แบ่งออกเป็น 3 ฐาน คือ สถาปัตยกรรมแห่งราชสำนัก  การแต่งกายอย่างชาววัง  และ พินิจสำรับอาหารชาววัง  โดยแต่ละฐานนั้น เน้นให้ความรู้ และความสนุกสนานเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องของวัฒนธรรมให้มีความร่วมสมัยช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักและซึมซับศิลปวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของสวนสุนันทา

.          นางสาว ราตรี หมัดอะด้ำ นักศึกษาสาขา เลขานุการการแพทย์ฯ กล่าวว่า “วันนี้สนุกมาก และได้ความรู้ด้วย อย่างเช่น การแต่งกายสีตามวันของชาววังสมัยก่อน ได้รู้จักวัตถุดิบและขั้นตอนการทำน้ำพริกลงเรือ อาหารขึ้นชื่อของสวนสุนันทา สถาปัตยกรรมอาคารโบราณที่อยู่ภายในสวนสุนันทา รวมทั้งได้ฝึกความสามัคคีและการมีส่วนร่วมกับทุกคน ได้ทั้งความสนุกและประโยชน์ไปพร้อมๆกัน ชอบมากเลยค่ะ”

.           นาย กนกกรณ์ แก้วพานิชย์เจริญ นักศึกษาสาขา สาธารณสุขศาสตร์ กล่าวว่า “หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้แล้ว คิดว่าศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆ วันนี้ได้รับทั้งความสนุกสนานและความรู้ โดยเฉพาะน้ำพริกลงเรือ ได้รู้ว่าทำยังไง ใช้อะไรบ้าง ซึ่งดีมากๆ เพราะเป็นอาหารขึ้นชื่อของสวนสุนันทา วันนี้ได้รับความรู้ต่างๆมากมาย ต้องขอบคุณมากๆครับ”

.          กิจกรรมในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และ อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  รวมทั้งบุคลากรของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ที่เล็งเห็นความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU