หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผลงานนักศึกษา จากโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา
ผลงานนักศึกษา จากโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 10:57:04

ผลงานนักศึกษา จากโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา


          กิจกรรมบูรณาการ ภาษา การสื่อสาร  เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดทำคลิปวีดิโอการทำเครื่องแขวนไทย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทาด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญการสื่อสาร 

          ภายใต้โจทย์ การสื่อสารวัฒนธรรมไทยสู่วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจรากเหง้าภูมิปัญญา โดยในระยะเวลาอันสั้นนี้ นักศึกษาต้องเรียนรู้การทำเครื่องแขวนไทย พร้อมถ่ายทำคลิปวีดิโอ และตัดต่อให้สวยงาม เพื่อใช้เผยแพร่ให้กับสังคมและผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้มีความสนใจงานหัตถศิลป์ไทยมากยิ่งขึ้น 

          ติดตามชม คลิปอื่นๆได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UC8XDtDQNrJnw4Z6O_7ZFt4w/videos    


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU