หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์จับมือคณะมนุษย์ จัดกิจกรรมผนวกวัฒนธรรม ภาษาและเทคโนโลยี
สำนักศิลป์จับมือคณะมนุษย์ จัดกิจกรรมผนวกวัฒนธรรม ภาษาและเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 10:56:44


สำนักศิลป์จับมือคณะมนุษย์ จัดกิจกรรมผนวกวัฒนธรรม ภาษาและเทคโนโลยี


          หนึ่งในพันธกิจหลักของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ การสืบสาน เผยแพร่ และให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์   สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้ร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ นำโดย อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทาด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญการสื่อสาร ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน ที่ผ่านมา  โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำเครื่องแขวนขนาดเล็ก และมอบหมายให้จัดทำคลิปวีดิโอแบบง่ายๆ เพื่อสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้

          กิจกรรมนั้นเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ในเรื่องของประวัติความเป็นมาตั้งแต่การเป็นสวนท้ายวังในอดีต จนเป็นศูนย์รวมฝ่ายในที่ใหญ่ที่สุด การเข้าสู่ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง และการก่อตั้งเป็นสถาบันการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพการเปลี่ยนผ่านของสวนสุนันทาจากอดีตจวบจนปัจจุบัน จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการทำเครื่องแขวนไทยขนาดเล็กที่เรียกว่า เครื่องแขวนหน้าช้าง ที่รังสรรค์ขึ้นจากการนำดอกรักมาเรียงร้อยเป็นตาข่ายทรงสามเหลี่ยม ประดับด้วยพวงอุบะสวยงาม ซึ่งในอดีตนั้นนิยมใช้ในการประดับตกแต่งอาคาร สถานที่ ส่วนใหญ่จะใช้แขวนบริเวณหน้าต่าง เมื่อลมพัดผ่านเครื่องแขวนนี้ บรรยากาศก็จะอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกไม้  ซึ่งนอกจากจะใช้แขวนประดับสถานที่แล้ว ยังใช้คลุมหน้าผากช้างเวลาเข้าพิธี เช่น พิธีถวายช้างสำคัญ หรือสมโภชช้าง เป็นต้น

          เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำเครื่องแขวนแล้ว ได้มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำคลิปวีดิโอเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่องค์ความรู้ และถ่ายทอดออกมาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยี Social Media และศิลปวัฒนธรรมไทยเข้าด้วยกัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นการจุดประกายให้นักศึกษา สามารถนำสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์และสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้


#OACSSRU2019   #OACEvents


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU