หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ๑๓๙ ปี พิธีบำเพ็ญกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
๑๓๙ ปี พิธีบำเพ็ญกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 10:56:24

๑๓๙ ปี พิธีบำเพ็ญกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

          ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ผู้ซึ่งเป็นอัครมเหสีที่รักยิ่งในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในปี ๒๕๖๒ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางพานพุ่มสักการะพระพุทธรูปปางนาคปรกประจำพระชนมวาร พระราชสริรางคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ และพระสริรางคาร สมเด็จเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ ในพระสถูปสุนันทานุสาวรีย์ และถวายผ้ามหาบังสุกุล เครื่องไทยธรรม พร้อมกรวดน้ำและรับพรจากพระสงฆ์ ซึ่งในพิธีครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU