หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรหรือบุคคลที่สนใจ ร่วมโครงการธรรมศึกษา บรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร ระหว่างวันที่ 14 – 29 พฤษภาคม 2563
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรหรือบุคคลที่สนใจ ร่วมโครงการธรรมศึกษา บรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร ระหว่างวันที่ 14 – 29 พฤษภาคม 2563

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:27:38

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรหรือบุคคลที่สนใจ
ร่วมโครงการธรรมศึกษา : บรรพชาอุปสมบทหมู่
ณ วัดราชาธิวาสวิหาร
ระหว่างวันที่ 14 – 29 พฤษภาคม 2563

เพื่อเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายน นี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขการรับสมัคร : ชายไทย อายุตั้งแต่ 20 – 40 ปี

Downloadแบบฟอร์มใบสมัครโครงการธรรมศึกษาภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 25.doc

Download กำหนดการอุปสมบท.docx


ประมวลภาพโครงการธรรมศึกษา : บรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร ปีการศึกษา 2561