หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการฝ่ายใน ฉายที่พระราชวังดุสิต ในสโมสรประพาสรถยนตร์ เมื่อแรกมีในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2448
พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการฝ่ายใน ฉายที่พระราชวังดุสิต ในสโมสรประพาสรถยนตร์ เมื่อแรกมีในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2448

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:13:31