หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โค้งสุดท้าย รีบสมัคร!!!การอบรมงานหัตถศิลป์ชาววัง
โค้งสุดท้าย รีบสมัคร!!!การอบรมงานหัตถศิลป์ชาววัง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-09-08 13:42:57

โค้งสุดท้าย รีบสมัคร!!!การอบรมงานหัตถศิลป์ชาววัง

จำปาดอง 

จำปาดองเป็นการดองดอกไม้ที่มีการทำกันเฉพาะในพระราชวัง เพราะในอดีตดอกจำปาเป็นดอกไม้ชั้นสูงของเหล่าเจ้านายในวัง ฝ่ายในจะใช้ดอกจำปากรองดอกไม้เข้าอุบะ ตุ้งติ้งทำเชิงม่านตะข่ายดอกไม้สด

การทำจำปาดองเริ่มเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 โดย เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5 ได้นำดอกจำปาที่มีอยู่จำนวนมากในเขตวังหลวง มาจัดเรียงลงโถแก้ว และคัดสรรเฉพาะดอกที่สวยงาม สมบูรณ์ นำมาดองไว้ 1 เดือน เพื่อถวายให้กับสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนารถ เนื่องในงานฉลองวันคล้ายวันประสูติ และด้วยเวลาที่ผ่านไป 1 เดือน รูปทรงสีสันของดองไม้ยังคงเดิม ไม่เน่าเสีย จึงทำให้บรรดาเจ้านายทั้งหลายต่างชื่นชอบ และนิยมดองถวายเป็นพุทธบูชา จำปาดองจึงถือเป็นศาสตร์ชั้นสูง ที่น้อยคนนักจะดองได้นานหลายปีโดยที่ไม่เน่าเสียก่อน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสตร์แห่งศิลป์ ให้กลับมีชีวิตอีกครั้ง โดยสามารถร่วมอบรมการทำจำปาดอง ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยวิทยากรผู้ชำนาญการด้านเครื่องหอมชาววัง เพียงท่านละ 2,000 บาท (อัตรานี้รวมค่าวิทยากร อุปกรณ์การเรียนการสอน และ อาหารกลางวัน) พิเศษ!! แถมฟรี การอบรมศาสตร์การพับบัวแบบราชสำนัก 2 แบบ สนใจเข้าอบรมสามารถสมัครได้ที่ โทร. 02-160-1216 ต่อ 14 ด่วน!! จำนวนจำกัด

ทั้งนี้หากท่านลงทะเบียนและโอนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันอบรมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทางสำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน และรวมถึงไม่สามารถโยกย้ายการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปได้ทุกกรณี