หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผู้อำนวยการสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้อำนวยการสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-11-02 10:45:56

ผู้อำนวยการสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

8 ตุลาคม 2563 – อาจารย์อนันตชัย  เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 31 ชั้น 5 โดยรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562