หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์
ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-11-02 11:05:35

8 ตุลาคม 2563 - อาจารย์อนันตชัย  เอกะ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงาน และนางสาวลักขณา  นาคกล่อม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา