หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > รถประจำทางไม่รับส่งนอกสถานที่ 18 – 20 ธันวาคม 2563 นี้ เปิดประสบการณ์เที่ยวงาน 11 Museum Night ในยามค่ำคืน
รถประจำทางไม่รับส่งนอกสถานที่ 18 – 20 ธันวาคม 2563 นี้ เปิดประสบการณ์เที่ยวงาน 11 Museum Night ในยามค่ำคืน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 15:31:34

18 – 20 ธันวาคม 2563 นี้

เปิดประสบการณ์เที่ยวงาน 11 Museum Night ในยามค่ำคืน

สะดวกในการเข้าชม ด้วยบริการรับ-ส่ง 7 พิพิธภัณฑ์รอบเกาะรัตนโกสินทร์

✔️ มิวเซียมสยาม

✔️ พิพิธบางลำพู

✔️ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา

✔️ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

✔️ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

✔️ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

✔️ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ให้บริการฟรี! โดยสยามฮอป

18 – 20 ธันวาคม 2563 16:00 - 21:00

ใช้เวลาประมาณ 40 นาที/รอบ (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร)

รถประจำทางไม่รับส่งนอกสถานที่


รถเที่ยวแรกออกจากมิวเซียมสยาม 16.00 น. และ

รถเที่ยวสุดท้ายออกจากมิวเซียมสยาม 21.00 น.


18 – 20 ธันวาคม 2563 นี้ เปิดประสบการณ์เที่ยวงาน 11 Museum Night ในยามค่ำคืน สะดวกในการเข้าชม ด้วยบริการรับ-ส่ง 7...