หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > คณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.พีระพล
คณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.พีระพล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-26 13:37:42

คณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.พีระพล

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) คณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมวันนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) คณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์...

โพสต์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อ วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2020