หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > กิจกรรม “เปิดบ้านสวนสุนันทา Open House Online 2021”
กิจกรรม “เปิดบ้านสวนสุนันทา Open House Online 2021”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:00:25

กิจกรรม “เปิดบ้านสวนสุนันทา Open House Online 2021”

          เช้านี้ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านสวนสุนันทา Open House Online 2021” ณ ชั้น ๔ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านได้รับชมกิจกรรมเปิดบ้านนี้ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ Facebook Live เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

          กิจกรรมเปิดบ้านสวนสุนันทา Open House Online 2021 เป็นกิจกรรมแนะนำคณะและวิทยาลัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้นักเรียนที่กำลังมองหาสถานศึกษาระดับปริญญาตรีได้ศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจในสาขาวิชาที่ต้องการศึกษา ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถลงเรียนได้ตรงกับสาขาวิชาที่ตนเองต้องการ พร้อมพัฒนาไปสู่อาชีพของตนในอนาคตได้

          ผู้สนใจสามารถชม Live “เปิดบ้านสวนสุนันทา Open House Online 2021” ได้ทางเพจ Facebook : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน นี้


กิจกรรม “เปิดบ้านสวนสุนันทา Open House Online 2021” . เช้านี้ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์...

โพสต์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อ วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2021