หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล > รองผู้อำนวยการสำนักศิลป์ ยอดเยี่ยม! เข้ารับรางวัล "สุวรรณหงส์ทองคำ"
รองผู้อำนวยการสำนักศิลป์ ยอดเยี่ยม! เข้ารับรางวัล "สุวรรณหงส์ทองคำ"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 13:57:57

รองผู้อำนวยการสำนักศิลป์ ยอดเยี่ยม! เข้ารับรางวัล "สุวรรณหงส์ทองคำ" 

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ในโอกาสได้รับรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ สาขา "อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยด้านศิลปะการแสดง" เนื่องในวันอนุรักษ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีหม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธุ์  เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ