หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-05-27 11:59:28

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคคลต้นแบบในการใส่ผ้าไทยอีกหนึ่งท่าน ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้หันมาสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ ได้กล่าวถึงการแต่งกายผ้าไทยไว้ว่า ผ้าไทยในปัจจุบันประยุกต์ได้หลากหลายมาก ตัดชุดอะไรก็สวย ดังนั้นการแต่งกายด้วยผ้าไทยในชีวิตประจำวันจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนบุคลากรมาร่วมกันรำลึก “ความเป็นวัง” ของสวนสุนันทา ด้วยการแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์กันนะครับ”