หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศ > พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล& ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ปิดให้บริการเยี่ยมชม ๑๐- ๒๓ เมษายน นี้
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล& ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ปิดให้บริการเยี่ยมชม ๑๐- ๒๓ เมษายน นี้

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-04-29 13:59:09

พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล& ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ปิดให้บริการเยี่ยมชม ๑๐- ๒๓ เมษายน นี้

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ดังนั้น จึงใคร่ขอปิดการให้บริการเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ พร้อมกันนี้ สำนักศิลปะฯ ยังได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง รวมทั้งดูแลและป้องกันโรคดังกล่าว โดยวางแผนทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ภายในพิพิธภัณฑ์และบริเวณโดยรอบ


แม้ว่าพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลจะปิดให้บริการในช่วงดังกล่าว แต่ท่านสามารถติดตามและรับชมข้อมูล ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ และเรื่องราวเกี่ยวกับสวนสุนันทาได้ทางเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โปรดติดตามชม