หน้าหลัก > ข่าว > พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ > พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ตอนที่ ๑๒ : ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ วันครบรอบ ๒๓๙ ปี การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ตอนที่ ๑๒ : ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ วันครบรอบ ๒๓๙ ปี การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-04-29 16:30:18

พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ตอนที่ ๑๒ : ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ วันครบรอบ ๒๓๙ ปี การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

          เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้าง “พระราชวังหลวง” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศและเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ การก่อสร้างพระราชวังหลวงเริ่มขึ้นพร้อมกับการสร้างพระนครเมื่อ พุทธศักราช ๒๓๒๕

          พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กระทำพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ตรงกับวันที่ ๒๑ เมษายน ปีพุทธศักราช ๒๓๒๕ เวลา ๖.๕๔ นาฬิกา

          ราชธานีใหม่มีนามว่า “กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” (เดิมมีชื่อว่า “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์”) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์  รวมทั้งรำลึกในความเสียสละกล้าหาญของบรรพบุรุษไทยที่ปกป้องกรุงรัตนโกสินทร์ให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน ให้เราได้มีแผ่นดินที่อยู่อาศัยและพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองและคงอยู่ต่อไปอีกตราบนานเท่านาน