หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-05-27 11:58:23

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย

"สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคคลต้นแบบในการใส่ผ้าไทยอีกหนึ่งท่าน ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้หันมาสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

          รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ได้กล่าวถึงการแต่งกายผ้าไทยไว้ว่า

          “ผ้าไทย ปัจจุบันเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของประเทศไทยและเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ สะท้อนภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น วัฒนธรรม วิถีชีวิตและสังคม ความเชื่อที่มีต่อๆกันมา ดังนั้นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีอยู่จึงสำคัญ ช่วยกันอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่ตลอดไป”

          “ขอเชิญชวนชาวสวนสุนันทาทุกท่าน เรามาร่วมกันลบภาพจำว่าผ้าไทยเป็นเสื้อผ้าของผู้สูงอายุ ดูโบราณไม่ทันสมัย การหยิบผ้าไทยมา Mix&Match กับเสื้อผ้าปกติที่เรามีอยู่แล้ว เป็นเรื่องที่ง่ายมาก ปรับทางให้เป็นสไตล์เรา สวมใส่ด้วยความมั่นใจ กระฉับกระเฉง สวมใส่ผ้าไทยกันทุกวันศุกร์ เพื่อแสดงเอกลักษณ์ความเป็นวังสวนสุนนัทา ร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่านี้กันครับ”