หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > เตรียมพบกับ!! อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทาโฉมใหม่
เตรียมพบกับ!! อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทาโฉมใหม่

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 13:53:32

เตรียมพบกับ!! อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทาโฉมใหม่

          สำนักศิลป์เข้าทดสอบระบบงานปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทาร่วมกับ DD SUPREME CO.LTD. นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อกำหนดตำแหน่งการจัดแสดงนิทรรศการ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต  (Living Museum) ผ่านการจัดแสดงศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ผสมผสานสื่อมัลติมีเดียให้เกิดรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงสาธารณชน

โปรดติดตามชม เร็วๆนี้!!!

(ภาพก่อนและหลังการบูรณะทั้งภายในและภายนอกอุโมงค์)