หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > รองผู้อำนวยการสำนักศิลป์ร่วมเผยแพร่ศิลปะการรำโนรา ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
รองผู้อำนวยการสำนักศิลป์ร่วมเผยแพร่ศิลปะการรำโนรา ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 13:52:18

รองผู้อำนวยการสำนักศิลป์ร่วมเผยแพร่ศิลปะการรำโนรา ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการรำโนรา ได้ร่วมกันเผยแพร่การจัดโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ "ศิลปะการรำโนรา" ในงาน SSRU Dance Festival 2021 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านรายการ ไทยบันเทิง ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ประเด็นข่าววันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

           โดยโครงการนี้เป็นโครงการแสดงศักยภาพการนำเสนอผลงานด้านการเต้นรำอย่างเป็นรูปธรรมของนักศึกษาในรายวิชานาฏศิลป์สากล และรายวิชาการออกแบบท่ารำเต้น ของนักศึกษาสาขาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และเป็นโครงการเผยแพร่ ศิลปะการรำโนราให้กับเยาวชนและบุคคลที่สนใจได้ร่วมศึกษาและฝึกรำด้วยตนเอง

ติดตามชม คลิปรายการย้อนหลังได้ทาง

https://fb.watch/5BJKB0HP9t/