หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > คลิปนำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล H.H. Princess SaisavaliBhiromya Exhibition Hall : ตอนที่ ๑
คลิปนำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล H.H. Princess SaisavaliBhiromya Exhibition Hall : ตอนที่ ๑

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 13:51:45

คลิปนำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

H.H. Princess SaisavaliBhiromya 

Exhibition Hall : ตอนที่ ๑ 

 

          สวนสุนันทา เป็นพระราชอุทยานในพระราชวังดุสิต ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายใน แต่ยังไม่ทันได้เริ่มสร้าง รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จสวรรคต ต่อมารัชกาลที่ ๖  ขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้สานต่อพระราชดำริจนสร้างแล้วเสร็จ มีตำหนักและเรือนเจ้าจอมรวมแล้วกว่า ๓๐ หลัง

          ตำหนักภายในสวนสุนันทาแบ่งออกเป็น ๓ ขนาด ตามอิสริยยศ ตำหนักขนาดใหญ่จัดเป็นที่ประทับของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าและพระมเหสี ตำหนักขนาดกลางจะเป็นที่ประทับของพระราชธิดา และเรือนขนาดเล็กคือเรือนพำนักของเจ้าจอม ซึ่งในปัจจุบันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเหลือเพียง ๖ ตำหนัก โดยมีตำหนักขนาดใหญ่ ๑ ตำหนัก และตำหนักขนาดกลางอีก ๔ ตำหนัก และเรือนเจ้าจอม ๑ เรือน

ลักษณะของตำหนัก

          ตำหนักพระวิมาดาเธอฯ เป็นตำหนักตึกแบบฝรั่งขนาดใหญ่  สถาปนิกผู้ออกแบบคือนายอัลลิบาเล ริกาซซิ (A.Rigassi) สถาปนิกชาวอิตาเลียนซึ่งรับราชการอยู่ในกรมรถไฟขณะนั้นเป็นผู้เขียนแบบ เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เสนาบดีกระทรวงนครบาล เป็นผู้อำนวยการสร้างตำหนัก พระยาประชากรกิจวิจารณ์ (โอ อมาตยกุล) เป็นผู้ควบคุมงาน การก่อสร้างแล้วเสร็จราวปี ๒๔๖๒ เมื่อสร้างแล้วเสร็จก็ยังไม่เสด็จมาประทับในทันที เพราะปรากฏหลักฐานว่ามีการซ่อมแชมก่อนจะเสด็จเข้ามาประทับ และเมื่อพระวิมาดาเธอเสด็จมาประทับที่พระตำหนักเมื่อประมาณปลายปี ๒๔๖๔ แล้วได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบางส่วนเช่น เฉลียงหน้าตำหนักที่เป็นไม้ก็เปลี่ยนเป็นเฉลียงแบบตึก เพิ่มหน้ามุข ๓ ด้าน มีพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (นพ  ไกรฤกษ์) เป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้าง ระบบการก่อสร้างนั้นใช้ระบบผนังรับน้ำหนักทำให้มีผนังหนาและแข็งแรง โครงสร้างเครื่องบนเป็นไม้ บานหน้าไม้แบบบานเกล็ดที่เปิดรับลม มีบานกระทุ้งภายใน มีบันไดใหญ่สำหรับเจ้านาย และบันไดเล็กสำหรับข้าราชบริพารใช้ ขึ้น – ลงไม่ปะปนกัน

          พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แบ่งส่วนการจัดแสดงออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา และอีกส่วนจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี

โปรดติดตามชม ตอนต่อไป...

#โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการนำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

- Service from the Heart of Arts and Culture Staff

#OACSSRU