หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการเชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการเชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-05-28 15:01:24

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการเชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้หันมาสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

“ขอเชิญมาร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทยเป็นหนึ่งใน “มาตรฐานใหม่” หรือ นิวนอร์มอล (New Normal) ที่จะทำให้ “ความนิยมไทย” กลับมาคึกคักอีกครั้ง ในโครงการสวนสุนันทา พัสตราภรณ์”