หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ > กองคลัง เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
กองคลัง เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-06-15 04:45:59

กองคลัง เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย 

"สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          นางสาวนิตยา บรรจุ บุคลากรสังกัด กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้หันมาสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์การสวมใส่ผ้าไทยอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศให้แพร่หลายและดำรงอยู่คู่กับสังคมต่อไป “ชาวสวนสุนันทา ร่วมใจ แต่งผ้าไทย ทุกวันศุกร์”