หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์หารือเซ็นทรัล เตรียมเผยแพร่อาหารตำรับสวนสุนันทา
สำนักศิลป์หารือเซ็นทรัล เตรียมเผยแพร่อาหารตำรับสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 11:38:23

สำนักศิลป์หารือเซ็นทรัล เตรียมเผยแพร่อาหารตำรับสวนสุนันทา

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากร ได้ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ร่วมกับตัวแทนจาก Central Pattana Public Company Limited - คุณภัสรรัตน์ เดชธนะสุนทร Commercialization Manager, Account Management และ คุณบุณฑริกา พหลยุทธ Branch Marketing Manager เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเผยแพร่อาหารชาววังตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ ๕ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอยุธยา ช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้