หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > ๒๓ ก.ค. นี้!!! เตรียมพบกับ แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา บนแพลตฟอร์ม Google Arts&Culture
๒๓ ก.ค. นี้!!! เตรียมพบกับ แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา บนแพลตฟอร์ม Google Arts&Culture

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 11:37:34

๒๓ ก.ค. นี้!!! เตรียมพบกับ แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา บนแพลตฟอร์ม Google Arts&Culture

          ภายหลังจากการตรวจสอบและปรับข้อมูลอย่างเข้มข้นของ Google นั้น แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ได้รับการอนุมัติให้เป็น Digital Museum บนแพลตฟอร์ม Google Arts and Culture ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมพิพิธภัณฑ์กว่าพันแห่งทั่วโลกมาไว้ให้ผู้ใช้สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้แบบ ๓๖๐ องศา เสมือนได้เข้าชมสถานที่นั้นๆ ด้วยตนเอง ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม นี้ โดยทางสำนักได้จัดเตรียมเนื้อหาไว้ ๓ เรื่อง คือ

๑ Suan Sunandha, The Learning Center for Noblewomen

๒ Time Capsule Trough Watercolor Flower Painting

๓ Thai Wisdom In Blooming Flowers

ทั้งนี้ สำนักศิลปะฯ ได้จัดเตรียมเนื้อหานำเสนอเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ในหัวข้ออื่น ๆ ต่อไปอีกแล้วด้วย