หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > ชาวสวนสุนันทาสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เคร่งครัดการปฏิบัติตน ภายใต้สถานการณ์ Covid-19
ชาวสวนสุนันทาสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เคร่งครัดการปฏิบัติตน ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 11:35:03

ชาวสวนสุนันทาสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา

เคร่งครัดการปฏิบัติตน ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งถวายเครื่องไทยธรรม และปัจจัยถวายพระแด่พระสงฆ์ อันเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม และบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้การปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา