หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) : หนังสือมีชีวิตเล่มที่ ๑๐ ของสวนสุนันทา
โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) : หนังสือมีชีวิตเล่มที่ ๑๐ ของสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-08-06 13:43:37

อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ถ่ายทำวีดิทัศน์และให้สัมภาษณ์ แก่ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ในโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) : หนังสือมีชีวิตเล่มที่ ๑๐ ของสวนสุนันทา ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในฐานะ ผู้ทรงคุณค่าและมีความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา