หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) : หนังสือมีชีวิตเล่มที่ ๑๐ ของสวนสุนันทา
โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) : หนังสือมีชีวิตเล่มที่ ๑๐ ของสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 11:34:09

อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ถ่ายทำวีดิทัศน์และให้สัมภาษณ์ แก่ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          ในโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) : หนังสือมีชีวิตเล่มที่ ๑๐ ของสวนสุนันทา ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในฐานะ ผู้ทรงคุณค่าและมีความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา