หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล > ผ่านเข้ารอบสุดท้าย!!! พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สวนสุนันทา ในการประกวด Museum Thailand Awards 2021
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย!!! พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สวนสุนันทา ในการประกวด Museum Thailand Awards 2021

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 11:32:54

ผ่านเข้ารอบสุดท้าย!!! พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สวนสุนันทา

ในการประกวด Museum Thailand Awards 2021

          เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดเตรียมผลงานของพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา เพื่อส่งเข้าประกวดรางวัล Museum Thailand Awards 2021 ซึ่งเป็นการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ตามหลักการของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museums : ICOM) ภายใต้แนวความคิด “Reimage Relearn Reinvent : เปลี่ยนร่าง เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนชีวิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19” ภายใต้การอำนวยการโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในขณะนี้ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายแล้ว และจะมีการพิจารณาจากการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ผ่านโปรแกรม zoom ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่อไป