หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล > สำนักศิลป์ ประชุมเตรียมเข้าสัมภาษณ์ รอบสุดท้าย!!! ในการประกวด Museum Thailand Awards 2021
สำนักศิลป์ ประชุมเตรียมเข้าสัมภาษณ์ รอบสุดท้าย!!! ในการประกวด Museum Thailand Awards 2021

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 11:32:41

สำนักศิลป์ ประชุมเตรียมเข้าสัมภาษณ์

รอบสุดท้าย!!! ในการประกวด

Museum Thailand Awards 2021

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมผู้บริหารและบุคลากรออนไลน์ เพื่อวางแผนจัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา เพื่อเตรียมเข้าสัมภาษณ์รอบสุดท้าย ของการประกวดรางวัล Museum Thailand Awards 2021 ซึ่งเป็นการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ตามหลักการของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museums : ICOM) ภายใต้แนวความคิด “Reimage Relearn Reinvent : เปลี่ยนร่าง เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนชีวิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19” โดยจะมีการสัมภาษณ์ออนไลน์โดยคณะกรรมการผ่านโปรแกรม Zoom ในวันนี้ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔)