หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
สำนักศิลปะและวัฒธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-09-02 10:19:03

          สำนักศิลปะและวัฒธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในวันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานอธิการบดี