หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล > สำนักศิลป์สวนสุนันทา คว้า ๒ รางวัล พิพิธภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี ๖๔
สำนักศิลป์สวนสุนันทา คว้า ๒ รางวัล พิพิธภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี ๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-11 11:08:35

สำนักศิลป์สวนสุนันทา คว้า ๒ รางวัล
พิพิธภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี ๖๔


          พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาได้รับรางวัลในงาน Museum Thailand Awards 2021 ที่จัดขึ้นโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หน่วยงานในการกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะ สังคม และวัฒนธรรม และได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน และรางวัลดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์ ภายใต้การนำทีมดำเนินงานโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

          Museum Thailand Awards 2021 เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพของการบริการ และมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบสากล โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์นั้น อ้างอิงจากหลักการของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museums : ICOM) มีหลักเกณฑ์การพิจารณาใน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ , ด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์ , ด้านสัมพันธ์กับชุมชน , ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน และ ด้านการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัย (สามารถสร้างประสบการณ์และขยายขอบเขตเข้าถึงผู้ชมได้ ภายใต้สภาวะ Covid-19)

          นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Museum Thailand Popular Vote หรือ รางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน สำนักศิลปะฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านโหวตให้ "พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล" เป็นที่หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ชื่นชอบ โดยสามารถโหวต ได้ที่ https://usay.co/museumpopular

          โดยมีขั้นตอนดังนี้
          ๑.กรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อรับสิทธิ์รับของที่ระลึก
          ๒.เลือก “กรุงเทพฯและปริมณฑล” ในหัวข้อภูมิภาค
          ๓.โหวต “แหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”


ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึก IPAD จำนวน ๑ เครื่อง ตามเงื่อนไขที่กำหนด