หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล > ผอ. สำนักศิลป์ เข้ารายงานผลรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ Museum Thailand Awards 2021 แด่ท่านอธิการบดี
ผอ. สำนักศิลป์ เข้ารายงานผลรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ Museum Thailand Awards 2021 แด่ท่านอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 16:01:05

ผอ. สำนักศิลป์ เข้ารายงานผลรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ Museum Thailand Awards 2021 แด่ท่านอธิการบดี

          อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมผู้บริหาร เข้ารายงานผลรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ Museum Thailand Awards 2021 แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรับฟังโอวาทในการปฏิบัติงานงานจากท่านอธิการบดีโดยพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพิพิธภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ ในสาขาศิลปะ สังคม และวัฒนธรรม  ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน และด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์  นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ยังติด ๑ ใน ๑๐ Museum Thailand Popular Vote 2021 หรือ พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน จากพิพิธภัณฑ์กว่า ๒๐๐ แห่งทั่วประเทศ อีกด้วย 

          รางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาตินี้ เป็นรางวัลที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพ และมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบสากลต่อไป