หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
สำนักศิลป์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-10-26 09:54:09

สำนักศิลป์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน

          ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ – สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดประชุมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม และ พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยเลขาธิการและกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย และอดีตหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทีมผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนงานแนวทางการดำเนินการของกองทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด