หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > เกร็ดประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวาระครบรอบ ๑๖๑ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ
เกร็ดประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวาระครบรอบ ๑๖๑ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 13:31:10

เกร็ดประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับ 

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

เนื่องในวาระครบรอบ ๑๖๑ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ

พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ ๔

          สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๐๓ ภายในพระบรมมหาราชวัง เป็นพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา โดยได้รับพระราชทานนามว่า พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระองค์ทรงมีพระเชษฐาและพระขนิษฐาร่วมพระมารดาทั้งสิ้น ๖ พระองค์ ได้แก่

๑. พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย

๒. พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์

๓. พระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์

๔. พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา

๕. พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี

๖. พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ