หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญพบกับ นิทรรศการ อาหารชาววัง ตำรับพระวิมาดาเธอฯ เรื่องราวความเป็นมาและอัจฉริยภาพทางด้านการทำอาหารของพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ผู้กำกับดูแลห้องเครื่องต้น
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญพบกับ นิทรรศการ อาหารชาววัง ตำรับพระวิมาดาเธอฯ เรื่องราวความเป็นมาและอัจฉริยภาพทางด้านการทำอาหารของพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ผู้กำกับดูแลห้องเครื่องต้น

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:22:36

๓๐ พ.ย. นี้ เตรียมพบกับ

"อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง" ณ เซ็นทรัล อยุธยา

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญพบกับ นิทรรศการ อาหารชาววัง ตำรับพระวิมาดาเธอฯ เรื่องราวความเป็นมาและอัจฉริยภาพทางด้านการทำอาหารของพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ผู้กำกับดูแลห้องเครื่องต้น ทำอาหารถวายพระพุทธเจ้าหลวงตราบจนสิ้นรัชกาล จนได้รับการกล่าวขานว่า ทรงเป็น "เอตทัคคะทางด้านการทำกับข้าว" ในงาน "อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง" ซึ่งเป็นตัวแทนของอาหารชาววังตำรับกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเซ็นทรัลอยุธยา Capital of Wonders แลนด์มาร์กใหม่ของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พร้อมชมงานสาธิต ศาสตร์การแกะสลักผักและผลไม้ และงานสาธิตการปรุงเครื่องว่างอย่างสำนักพระวิมาดาเธอฯ "ขนมจีบไทย" ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทั้งอาหารปากและอาหารตา

นอกจากนี้ ร่วม ชม ชิม ช้อป อาหารชาววังในตำรับพระวิมาดาเธอฯ อาทิ น้ำพริกลงเรือ ข้าวปิ้ง ข้าวงบเป็ด แกงรัญจวน ข้าวทอด หมี่กรอบ ทับทิมลอยแก้ว และอื่นๆ อีกมากมาย

ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ เซ็นทรัล อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา