หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ > หน่วยตรวจสอบภายใน เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
หน่วยตรวจสอบภายใน เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-01-12 15:53:15

หน่วยตรวจสอบภายใน เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย

"สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          นางสาวเฉลิมขวัญ แซ่ไหล นักตรวจสอบภายใน บุคลากรต้นแบบในการแต่งกายผ้าไทยจากหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามนโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ส่งเสริมความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย

“ธำรง ทรงคุณค่า งามสง่าด้วยผ้าไทย”