หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล > สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรับรางวัลอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรับรางวัลอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:18:19

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรับรางวัลอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบ โล่รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ ๑” ในโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (อาคาร ๒๒) โดยมี อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นผู้แทนในการรับมอบรางวัล