หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > วันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. พบกับ Museum Night 2021 พาเหรดงานศิลป์ – Palace Arts Ep.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทา
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. พบกับ Museum Night 2021 พาเหรดงานศิลป์ – Palace Arts Ep.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:20:03

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. พบกับ Museum Night 2021 

พาเหรดงานศิลป์ – Palace Arts

Ep.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทา

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญพบกับพาเหรดงานศิลป์ด้านสถาปัตยกรรมแห่งราชสำนักสวนสุนันทา (Palace Arts) Ep.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทา ผ่านสื่อความรู้ “สถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล” ในงาน Night at the Museum 2021 ผ่านทาง Facebook Live : @ArtsandCultureSSRU เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

#พาเหรดงานศิลป์#สาร